ส่งใบเสร็จลุ้นโชคกับ “ตะวัน กินกับอะไรก็อร่อย “ ที่ Makro ทั่วไทย หมดเขต 16 พ.ค. 2566 นี้

 

เงื่อนไขการร่วมสนุกกับกิจกรรม “ตะวันแจกทั่วไทย มอเตอร์ไซค์ 5 คัน 5 ภาค”
กิจกรรม “ตะวันแจกทั่วไทย มอเตอร์ไซค์ 5 คัน 5 ภาค”  จัดขึ้นโดย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

การจัดรายการนี้ มีระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น. นะคะ

 

 

เงื่อนไขและรายละเอียดการร่วมกิจกรรม

 

1. วิธีการและช่องทางการร่วมสนุก
ผู้ร่วมกิจกรรมที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ (รายละเอียดด้านล่าง) จากร้านค้าชั้นนำ เฉพาะ แม็คโคร ครบ 199 บาทขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ใบเสร็จซึ่งเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรืออย่างเต็ม ที่พิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของร้านค้าชั้นนำที่ระบุเท่านั้น และเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนผ่านทาง LINE ID @snackpromo โดยผู้ร่วมรายการต้องกดเพิ่มเพื่อน และลงทะเบียน พิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลือกภูมิลำเนาของผู้ร่วมรายการ พร้อมส่งรูปใบเสร็จจากการซื้อสินค้า (ฟรีไม่เสียค่าบริการในการส่งร่วมรายการ) โดย 1 เลขที่ใบเสร็จ ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยใบเสร็จที่สามารถนำมาร่วมสนุกได้ ต้องเป็นใบเสร็จทีมีรายการเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรืออย่างเต็มตามที่กรมสรรพากรกำหนด และพิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของร้านค้าชั้นนำที่ระบุ สำหรับการซื้อขายสินค้าที่ร่วมรายการ และส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
สินค้าต่างๆที่ร่วมรายการ
***สินค้าที่เข้าร่วมรายการ ข้าวเกรียบ ตะวัน ขนาดใด รสใดก็ได้ ที่วางจำหน่ายในร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ***

2. เมื่อครบตามกำหนดระยะเวลาการร่วมสนุก บริษัทฯ จะดึงข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทดังกล่าว นำมาจัดพิมพ์ (1) เลขที่ใบเสร็จ (2) ชื่อ-นามสกุล (3) เบอร์โทรศัพท์ (4) ภูมิลำเนาของผู้ร่วมรายการ ที่ลงทะเบียนทาง LINE ID @snackpromo พิมพ์ออกมา และตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วนำมาจับรางวัล ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำหนดการร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ตามที่ระบุด้านล่าง หากท่านใดส่งใบเสร็จ ภายหลังจากระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งสิ้น

3. ผู้โชคดีท่านใดที่มีชื่อได้รับรางวัลไปแล้ว จะถูกตัดสิทธิลุ้นรับรางวัลอื่นๆ ทั้งนี้ 1 ชื่อ และ 1 เบอร์โทรศัพท์สามารถร่วมสนุกได้กี่สิทธิก็ได้ตลอดระยะเวลาการร่วมรายการ และสามารถลุ้นสิทธิโดยไม่จำกัดจำนวนในการจับรางวัลในแต่ละครั้ง แต่สงวนสิทธิได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว ตลอดรายการ (โดยบริษัทฯ พิจารณาเฉพาะใบเสร็จที่ส่งมาต้องไม่ซ้ำกัน)

4. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จฉบับจริงที่มีสภาพสมบูรณ์และยังสามารถมองเห็นรายละเอียดเลขที่ใบเสร็จและการซื้อสินค้าได้ครบอย่างครบถ้วน ไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยต้องเป็นใบเสร็จฉบับเดียวกันกับที่ถ่ายรูปและส่งเข้ามาในระบบ LINE ID @snackpromo เมื่อครบตามกำหนดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

5. คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ การศึกษา มีที่อยู่ในประเทศไทย และมีบัญชีผู้ใช้ Line เป็นของตัวเอง
รายละเอียดระยะเวลา ของรางวัล การจับของรางวัล  และการประกาศของรางวัล
กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 จับรางวัล วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. จำนวน 1 ครั้ง ที่ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 โดยบริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย  และมีกำหนดประกาศผู้โชคดี ผ่านทาง LINE ID @snackpromo ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น.

รางวัล
รถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110i จำนวน 5 รางวัล (ภาคละ 1 รางวัล) มูลค่ารางวัลละ 43,700 บาท รวมมูลค่า 218,500 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลตลอดรายการจากการจับรางวัล 1 ครั้ง ทั้งสิ้น 218,500 บาท  (โดยไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบ)

 

 

การยืนยันตัวตนและรับของรางวัล

 

 

1. ในการติดต่อรับรางวัล ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัล ต้องยืนยันสิทธิ์ ภายใน 18.00 น. ของวันถัดจากวันที่ประกาศผลรางวัล เท่านั้น (โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีรับทราบไม่ว่ากรณีใดๆ) โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์และรับของรางวัล และเอกสารขอความยินยอมก่อนยืนยันข้อมูล (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่บริษัทฯ จะได้ตรวจสอบ ยืนยันตัวตนผู้โชคดี และเพื่อการรับมอบของรางวัล ด้วยตนเอง

2. หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ครบถ้วน เข้ามาตามวิธีการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าโดยเหตุใดๆ ก็ตาม จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์การแลกรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใดๆ อีก

3. ผู้โชคดีที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะจะนัดหมายวัน เวลาและสถานที่กับผู้โชคดีเพื่อการรับมอบของรางวัล โดยจะดำเนินการมอบของรางวัลภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศผลรางวัลและหลังจากที่การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ จากเหตุที่ผู้โชคดีไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น สถานที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดที่ทางผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้ให้ข้อมูลไว้ไม่ถูกต้อง

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะแก่ผู้โชคดี/ผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ที่มีคุณสมบัติและยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกคืนรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป และ/หรือ บริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
ข้อตกลงอื่นๆ
1. กำหนดประกาศผู้โชคดี วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง LINE ID @snackpromo เท่านั้น โดยผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่แจ้งผลไปยังผู้โชคดีแต่ละรายแต่อย่างใด
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ซึ่งผู้โชคดีจะต้องนำเงินสดมาชำระโดยไม่สามารถหักจากมูลค่าของของรางวัลได้ หากผู้โชคดีไม่ชำระภาษีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล การรับของรางวัลและการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเองทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าจดทะเบียนรถ ค่าประกันภัย ค่าจัดทำพรบ. ค่าเดินทาง ภาษีและค่าธรรมเนียม ฯลฯ
4. บริษัทฯ ไม่รับประกันความพึงพอใจในของรางวัล รวมทั้ง จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ และ/หรือ เนื่องจากของรางวัลไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบของรางวัล
5. การเข้าร่วมรายการนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทฯ กำหนด

6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถโต้แย้ง หรือเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าทางใดๆ

7. หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการ สิทธิประโยชน์ และของรางวัลในรายการ รวมถึงยกเลิก ยืดขยาย หรือถอนกิจกรรมนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล แต่อย่างใด

9. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวของพนักงาน Pepsi-Cola (Thai) Trading Co., Ltd., PepsiCo Service Asia Ltd., Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd., บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด รวมถึงตัวแทนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลในรายการนี้

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัวตนจริงของผู้รับรางวัล (ทั้งก่อน หรือภายหลังการให้รางวัล) ไม่ว่าจะใช้บัญชี LINE ID ชื่อบัญชีใดก็ตาม  หรือใช้เบอร์โทรศัพท์กี่เบอร์ก็ตาม

11. บริษัทฯ จะพิจารณาใบเสร็จซึ่งเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรืออย่างเต็ม ที่พิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของร้านค้าชั้นนำที่ระบุเท่านั้น

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอม และไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า

13. รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้

14. ของรางวัลต่างๆ ที่มอบให้กับผู้ชนะรางวัลนั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

15. บริษัทฯ ไม่รับผิดใดๆ ต่อการสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดมาจากเหตุธรรมชาติ การกระทำของภาครัฐ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนใดๆ หรือค่าอื่นใดสำหรับการสูญเสียดังกล่าว

16. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม และ/หรือ ผู้ชนะการประกวด อันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือเทคนิค การใช้ social media หรือจากการกระทำของบุคคลที่สามแต่อย่างใด

17. กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายประเทศไทย หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ร่วมกิจกรรมสละสิทธิ์ทั้งปวงในการเรียกร้องค่าเสียหายทั้งโดยปกติ และเชิงลงโทษ ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าทนายความอันสมเหตุสมผล และสิทธิ์ในการรับสิ่งอื่นใดเพื่อเป็นการตอบแทนหรือแทนที่รางวัลเหล่านี้

18. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ ในการใช้และ/หรือดัดแปลง แก้ไข ภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมโดยการอัพโหลดทาง LINE และ/หรือ …

ส่งใบเสร็จลุ้นโชคกับ “ตะวัน กินกับอะไรก็อร่อย “ ที่ Makro ทั่วไทย หมดเขต 16 พ.ค. 2566 นี้ Read More »