กรอกรหัส 10 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบรางวัล

ลุ้นง่ายๆ กด *470*11* ตามด้วยรหัส 10 หลักในซอง กด # แล้วกดโทรออก (ครั้งละ 3 บาท)
เริ่ม 1 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2559
Call Center โทร 02-589-8011 ลุ้นง่ายๆ กด *470*11*
ตามด้วยรหัส 10 หลักในซอง
กด # แล้วกดโทรออก
(ครั้งละ 3 บาท)
เริ่ม 1 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2559
Call Center
โทร 02-589-8011